Planleggingsdager 2019-2020

Samarbeidsutvalget vedtok på møtet 25.10.18 følgende planleggingsdager: 16.08.19. + 10.10.19. + 11.10.19. + 24.01.20. + 19.06.20.