Opptak 2020

Stavsetmyra barnehage deltar i samordnet opptak for Trondheimsbarnehagene.
Alle må søke elektronisk på Trondheim kommune sine sider: www.Trondheim.kommune.no.

Overflyttingsopptak: 1. februar
Foreldre med barn som har plass i en barnehage og som ønsker å bytte barnehage, må søke på nytt. Frist for å være med på overflyttingsopptaket er 1.februar.

Hovedopptaket: 1.mars
Søknadsfristen til hovedopptaket er 1.mars.
Alle må søke på nytt hvert år.

Supplerende opptak: Ingen frist
Barnehagen foretar et løpende opptak nå vi har ledige plasser resten av året.

Foresatte må fylle ut ett skjema pr. barn når det søkes om plass i barnehage.
På søknadsskjemaet kan dere søke inntil 2 barnehager, både private og kommunale.

Ved opptak av nye barn legger barnehagen vekt på at gruppesammensetning m.h.t. alder, kjønn etc blir så god som mulig. Etter prioritert rekkefølge jf § 16.3 i vetektene, vil den som har tidligs søkerdato bli prioritert.

 

Ledige plasser fra 01.08.2020:

Barnehagen har en plass ledig for et barn over 3 år. 

 

Prosjekt "Liten og ny i barnehagen"

Stavsetmyra deltar i prosjektet Liten og ny i barnehagen. Dette er et fem-årig folkehelseprosjekt for perioden 2018-2023. Prosjektet er et samarbeid mellom Trondheim kommune, regionalt kunnskapssenter for barn og unge Midt-Norge, NTNU og Trøndelag Fylkeskommune og inngår i den nasjonale "Program for folkehelsearbeid i kommunene". 

Prosjektet retter seg mot små barns (1 og 2 åringer) tilvenning til barnehagen og hvordan foreldre og ansatte i samarbeid kan sikre barna en god overgang fra hjem til barnehage. 

I 2020 vil barnehagen prøve ut en modell for tilvenning der foreldrene til de minste barna er sammen med barnet i barnehagen i 5 dager ved oppstart i barnehagen. Besøket skal foregå på avdelingen barnet skal være når det begynner. Foreldre må her ta ansvar for eget barn. Ved oppstart i barnehagen gjennomføres  Foreldreaktiv tilvenning i grupper- der foreldre er i barnehagen i minimum 5 dager. 3-4 barn begynner samtidig i barnehagen. 

Vi vil også invitere foreldre og barn til å besøke barnehagen en time en gang i uken etter tildelt plass.

Prosjektet evalueres av RKBU (regionalt kunnskapssenter for barn og unge.