Opptak 2022

Stavsetmyra barnehage deltar i samordnet opptak for Trondheimsbarnehagene.
Alle må søke elektronisk på Trondheim kommune sine sider: www.Trondheim.kommune.no.

Overflyttingsopptak: 1. februar
Foreldre med barn som har plass i en barnehage og som ønsker å bytte barnehage, må søke på nytt. Frist for å være med på overflyttingsopptaket er 1.februar.

Hovedopptaket: 1.mars
Søknadsfristen til hovedopptaket er 1.mars.
Alle må søke på nytt hvert år. (Gjelder ikke de som har en barnehageplass).

Supplerende opptak: Ingen frist
Barnehagen foretar et løpende opptak nå vi har ledige plasser resten av året.

Foresatte må fylle ut ett skjema pr. barn når det søkes om plass i barnehage.
På søknadsskjemaet kan dere søke inntil 2 barnehager, både private og kommunale.

Ved opptak av nye barn legger barnehagen vekt på at gruppesammensetning m.h.t. alder, kjønn etc blir så god som mulig. Etter prioritert rekkefølge jf § 16.3 i vetektene, vil den som har tidligs søkerdato bli prioritert.