Grønt flagg

Høsten 2010 ble vi sertifisert med Grønt flagg av Miljøenheten ved Trondheim kommune. Dette er en kontinuerlig prosess der vi jobber bevisst for å oppretholde vår sertifisering.