Planleggingsdager 2020 - 2021

Samarbeidsutvalget vedtok på møtet 30.01.20 følgene planleggingsdager:

14.08.20 + 08.10.20 + 09.10.20 + 29.01.21 + 18.06.21.