Opptak 2021

Stavsetmyra barnehage deltar i samordnet opptak for Trondheimsbarnehagene.
Alle må søke elektronisk på Trondheim kommune sine sider: www.Trondheim.kommune.no.

Overflyttingsopptak: 1. februar
Foreldre med barn som har plass i en barnehage og som ønsker å bytte barnehage, må søke på nytt. Frist for å være med på overflyttingsopptaket er 1.februar.

Hovedopptaket: 1.mars
Søknadsfristen til hovedopptaket er 1.mars.
Alle må søke på nytt hvert år.

Supplerende opptak: Ingen frist
Barnehagen foretar et løpende opptak nå vi har ledige plasser resten av året.

Foresatte må fylle ut ett skjema pr. barn når det søkes om plass i barnehage.
På søknadsskjemaet kan dere søke inntil 2 barnehager, både private og kommunale.

Ved opptak av nye barn legger barnehagen vekt på at gruppesammensetning m.h.t. alder, kjønn etc blir så god som mulig. Etter prioritert rekkefølge jf § 16.3 i vetektene, vil den som har tidligs søkerdato bli prioritert.

 

Ledige plasser fra augsut 2021.

6 ledige plasser på småbarnsavdelingen Kreklingen (1 og 2 åringer)

18 ledige plasser på storbarns avdelingene (3 - 6 år)

Blir det lite søkere på storbarnsplassene er det mulig vi gjør om noen av plassene til 2 åringer og har søskengrupper (2-6 år).