Ansatte

Blåbærlia

Katherine Toftaker Hansson

Stilling: Pedagogisk leder

Utdannet førskolelærer i 1997 med fordypning i administrasjon og ledelse. 6 dagers kurs i Webster-Stratton. Marte Meo kollegaveileder. ICDP foreldreveileder. Sertifisert gruppeleder i De utrolige årene desember 2015.

Kristin Thorsø Espås

Stilling: Fagarbeider

Kristin er utdannet lærer ved høgskolen i Sør-Trøndelag. Hun har 20 års erfaring fra læreryrket der hun har jobbet som kontaktlærer, ressurslærer og hatt spes.ped.ansvar. Hun har blant annet kurs i Kor arti' med fokus på sanginnlæring for skole og barnehage.

Jon Arne Kråkenes

Stilling: Barnehagelærer

Utdannet barnehagelærer.

Kreklingen

Mona Sønsterud

Stilling: Pedagogisk leder

Utdannet førskolelærer med fordypning i migrasjonspedagogikk. Pedagogisk veiledning 1 og 2. Marte Meo kollegaveileder. 6 dagers kurs i WS. ICDP foreldreveileder. Sertifisert gruppeleder i De utrolige årene januar 2017.

Julie Folin Sandvik

Stilling: Førskolelærer

Julie ble ferdig utdannet førskolelærer våren 2015.Hun har fordypning i småbarnspedagogikk.

Mathias Dørmanen

Stilling: Vikar

Mathias er tilkallingsvikar ved barnehagen

May Lisa Aarseth

Stilling: Barnehagelærer

May Lisa er ansatt i svangerskapsvikariatet for Julie på Kreklingen. May Lisa ble ferdig utdannet barnehagelærer ved DMMH 2016. Hun har tatt barnehagelærer utdanning med fordypning i småbarnspedagogikk. I tillegg til barnehagelærer utdannelsen har hun spesialpedagogikk 1 og spesialpedagogikk 2.

Vibeke Nilsen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Torill Larsen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Utdannet barnepleier. 6 dagers kurs i Webster-Stratton.

Kari Ustad

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Utdannet helsearbeider. 6 dagers kurs i Webster-Stratton.

Marit Andorsen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Utdannet barnepleier. 6 dagers kurs i Webster-Stratton.

Myrulla

Sidsel Kvamme

Stilling: Pedagogisk leder

Utdannet førskolelærer 1997. 1.avd. spesialpedagogikk. Marte Meo kollegaveileder. 6 dagers kurs i Webster-Stratton. ICDP foreldreveiledning. Sertifisert gruppeleder i De utrolige årene høsten 2015.

Marte Apneseth

Stilling: Pedagogisk leder

Utdannet førskolelærer.

Markus Kristiansen Bølestrand

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Marit Andorsen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Utdannet barnepleier. 6 dagers kurs i Webster-Stratton.

Tone Skavdal

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Utdannet omsorgsarbeider. Videreutdanning i psykisk helsearbeid.

Røsslyngen

Janne Olderøien Husby

Stilling: Førskolelærer

Utdannet førskolelærer våren 1997. 6 dagers kurs i Webster-Stratton.

Tanja Iren Storvik

Stilling: Barnehagelærer

Tanja er utdannet barnehagelærer ved Dronning Mauds Minne. Hun fullførte sine studier våren 2019. Hun er ansatt i et års vikariat hos oss. Hun jobber 60% på Myrulla og 20% på Blåbærlia.

Marthe Paulsby

Stilling: Barnehagelærer

Ferdig utdannet barnehagelærer våren 2019 ved Høgskolen Dronning Mauds Minne.

Andre ansatte

Sissel Tove Kolmannskog

Stilling: Daglig leder

Utdannet førskolelærer i 1987 og Spesialpedagog 2003.Videreutdanning innen Administrasjon og ledelse. Veiledningspedagogikk. Utdannet Marte Meo kollegaveileder. 6 dagers kurs i Webster-Stratton. Sertifisert i Reynell språktest.

Anne Grethe Sundfær

Stilling: Førskolelærer

Utdannet førskolelærer med fordypning i fysisk fostring våren 2004. 6 dagers kurs i Webster-Stratton. Jobber som utepedagog. Kurs i livredning.

Mari Henriksen Landrø

Stilling: Vikar

Mari er tilkallingsvikar på barnehagen.

Elisabeth Hansson

Stilling: Vikar

Elisabeth er tilkallingsvikar på barnehagen.

Vegard Dischington Tøfte

Stilling: Vikar

Vegard er tilkallingsvikar på barnehagen.

Katrine Ringheim

Stilling: Kjøkkenassistent

Har fagprøve i kokkefaget. Har lang arbeidserfaring som kokk.