Ansatte

Administrasjonen

Sissel Tove Kolmannskog

Stilling: Daglig leder

Sissel er daglig leder og er å finne på kontoret. Hun ble utdannet førskolelærer i 1987 ved lærerhøgskolen i Levanger. I 2003 tok hun videreutdanning i spesialpedagogikk og ble sertifisert i Reynell språktest. Sissel har videreutdanning innen Administrasjon og ledelse og veiledningspedagogikk. Hun er utdannet Marte Meo kollegaveileder, har 6 dagers kurs i De utrolige årenes skole- og barnehage program.

Katherine Toftaker Hansson

Stilling: Pedagogisk leder

Katherine er pedagogisk leder på Blåbærlia og er styrerassistent. Hun ble utdannet førskolelærer i 1997 med fordypning i administrasjon og ledelse. Hun har 6 dagers kurs i De utrolige årenes skole- og barnehage program, og ble sertifisert gruppeleder for Dinosaurskole i barnehage i desember 2015. Katherine er sertifisert Marte Meo kollegaveileder 2001 og ICDP foreldreveileder i 2010. Vinteren 2018-2019 tok hun videreutdanning i veiledning.

Blåbærlia

Anne Grethe Sundfær

Stilling: Førskolelærer

Anne Grethe er førskolelærer på Blåbærlia og Myrulla. Hun ble ferdig utdannet førskolelærer med fordypning i fysisk fostring våren 2004. Anne Grethe har 6 dagers kurs i De utrolige årenes skole- og barnehage program. Hun har tatt flere kurs i livredning i vann.

Katherine Toftaker Hansson

Stilling: Pedagogisk leder

Katherine er pedagogisk leder på Blåbærlia og er styrerassistent. Hun ble utdannet førskolelærer i 1997 med fordypning i administrasjon og ledelse. Hun har 6 dagers kurs i De utrolige årenes skole- og barnehage program, og ble sertifisert gruppeleder for Dinosaurskole i barnehage i desember 2015. Katherine er sertifisert Marte Meo kollegaveileder 2001 og ICDP foreldreveileder i 2010. Vinteren 2018-2019 tok hun videreutdanning i veiledning.

Kristin Thorsø Espås

Stilling: Fagarbeider

Kristin jobber på Blåbærlia. Hun er utdannet lærer ved høgskolen i Sør-Trøndelag. Kristin har 20 års erfaring fra læreryrket der hun har jobbet som kontaktlærer, ressurslærer og hatt spesial pedagogisk ansvar. Hun har blant annet kurs i Kor arti' med fokus på sanginnlæring for skole og barnehage.

Marius Larsen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Marius er pedagogisk medarbeider på Blåbærlia.

Jon Arne Kråkenes

Stilling: Pedagogisk leder

Jon Arne er pedagogisk leder på Blåbærlia. Han var ferdig utdannet barnehagelærer med fordypning i organisasjon og ledelse ved DMMH i 2012. Jon Arne har fått opplæring i De utrolige årene.

Kjøkkenet

Katrine Ringheim

Stilling: Kjøkkenassistent

Katrine jobber på kjøkkenet. Hun har fagbrev som kokk, og har lang arbeidserfaring i kokkefaget. Hun har hatt opplæring i De utrolige årene.

Kreklingen

Janne Olderøien Husby

Stilling: Pedagogisk leder

Janne er pedagogisk leder på Kreklingen. Hun ble utdannet førskolelærer med fordypning i forming, våren 1997. Janne har 6 dagers kurs i De utrolige årenes skole- og barnehage program.

Tanja Iren Storvik

Stilling: Barnehagelærer

Tanja jobber for tiden på Kreklingen som barnehagelærer. Hun var utdannet barnehagelærer ved Dronning Mauds Minne 2019.

Marthe Paulsby

Stilling: Barnehagelærer

Marthe jobber for tiden på Kreklingen. Hun ble ferdig utdannet barnehagelærer våren 2019 ved Høgskolen Dronning Mauds Minne, med fordypning i organisasjon og ledelse.

Vibeke Nilsen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Vibeke jobber på Kreklingen. Hun har jobbet i 12 år som dagmamma for barn i alderen 0 - 4 år.

Myrulla

Sidsel Kvamme

Stilling: Pedagogisk leder

Sidsel er pedagogisk leder på Myrulla. Hun ble utdannet førskolelærer ved DMMH i 1997, med fordypning i drama. Sidsel har tatt 1.avd. spesialpedagogikk. Hun er Marte Meo kollegaveileder og ICDP foreldreveileder. Sidsel har 6 dagers kurs i De utrolige årenes skole- og barnehageprogram og er sertifisert gruppeleder for Dinosaurskole i barnehage i 2015.

Marte Apneseth

Stilling: Pedagogisk leder

Marte er pedagogisk leder på Myrulla. Hun ble ferdig utdannet førskolelærer med fordypning i IKT ved DMMH i 2014. Marte har fått opplæring i De utrolige årene, samt deltatt på Dinosaurskolen.

Anne Grethe Sundfær

Stilling: Førskolelærer

Anne Grethe er førskolelærer på Blåbærlia og Myrulla. Hun ble ferdig utdannet førskolelærer med fordypning i fysisk fostring våren 2004. Anne Grethe har 6 dagers kurs i De utrolige årenes skole- og barnehage program. Hun har tatt flere kurs i livredning i vann.

Tone Skavdal

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Tone er pedagogisk medarbeider på Myrulla. Hun er utdannet helsefagarbeider og har videreutdanning i psykisk helse. Tone har 6 dagers kurs i De utrolige årenes skole- og barnehage program.

Mari Henriksen Landrø

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Mari jobber for tiden på Myrulla. Hun var ferdig utdannet barnehagelærer med fordypning i flerkulturell forståelse, ved Dronning Mauds Minne i 2020.

Røsslyngen

Mona Sønsterud

Stilling: Pedagogisk leder

Mona er pedagogisk leder på Røsslyngen. Hun er utdannet førskolelærer med fordypning i migrasjonspedagogikk. Mona har gjennomført pedagogisk veiledning 1 og 2. Hun er Marte Meo kollegaveileder og ICDP foreldreveileder. Mona har 6 dagers kurs i De utrolige årenes skole- og barnehageprogram og er sertifisert gruppeleder for Dinosaurskole i barnehage i 2017.

May Lisa Aarseth

Stilling: Barnehagelærer

May Lisa er barnehagelærer på Røsslyngen. Hun ble ferdig utdannet barnehagelærer ved DMMH 2016, med fordypning i småbarnspedagogikk. I tillegg til barnehagelærer utdannelsen har hun spesialpedagogikk 1 og spesialpedagogikk 2.

Torill Larsen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Torill jobber på Røsslyngen. Hun er utdannet barnepleier. Torill har 6 dagers kurs i De utrolige årenes skole- og barnehage program.

Kari Ustad

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Kari er pedagogisk medarbeider på Røsslyngen. Hun er utdannet helsefagarbeider. Kari har 6 dagers kurs i De utrolige årenes skole- og barnehage program.

Andre ansatte

Maria Hansson

Stilling: Vikar

Maria er tilkallingsvikar på barnehagen mens hun studerer.

Elisabeth Hansson

Stilling: Vikar

Elisabeth er tilkallingsvikar på barnehagen. Hun har tidligere jobbet 1 år på Røsslyngen, og har vært vikar for oss siden 2017. Hun studerer 3. året Barnevernspedagog ved NTNU.

Vegard Dischington Tøfte

Stilling: Vikar

Vegard er tilkallingsvikar på barnehagen, og har vært vikar hos oss i flere år. Han studerer 3.året ved Dronning Mauds Minne, Høgskolen for Barnehagelærere. Vegard har fått opplæring i De utrolige årene.

Heidi Knudsen

Stilling: Vikar

Heidi er tilkallingsvikar på barnehagen. Hun går 1. året på sosionom ved NTNU.

Synne Kolmannskog Salater

Stilling: Vikar

Synne har i flere år vært vikar ved barnehagen. Hun vil i perioder være tilkallingsvikar mens hun studerer ved Stradins University i Riga.

Julie Folin Sandvik

Stilling: Barnehagelærer

Julie er for tiden ute i svangerskapspermisjon. Julie ble ferdig utdannet førskolelærer våren 2015.Hun har fordypning i småbarnspedagogikk.