Velkommen

Her hos oss finner du kompetente voksne som har fokus på:

Å ivareta barnas behov for omsorg og lek.
Å fremme læring og danning hos barnet.
Å ivareta barnas rett til medbestemmelse.
Å dra på turer.
Å opprettholde et sunt og variert kosthold.
Å ivareta miljøet gjennom Grønt Flagg sertifisering.