Velkommen

Her hos oss finner du kompetente voksne som har fokus på: Å ivareta barnas behov for omsorg og lek. Å fremme læring og danning hos barnet. Å ivareta barnas rett til medbestemmelse. Å dra på turer. Å ivareta miljøet gjennom grønt flagg sertifisering. Å opprettholde et sundt og variert kosthold.