De Utrolige årene og Dinosaurskolen

De utrolige årene er en arbeidsmetode vi har tilpasset til våre verdier, og som vi jobber etter. Vi har 4 pedagoger som er sertifisert som gruppeleder i De Utrolige Årene i samarbeid med universitetet i Tromsø. De fleste av våre ansatte har gjennomført et 6 dagers kurs i Webster Stratton.

Dinosaurskolen er en del av Webster Stratton sitt program som fokuserer på å utvikle følelsesvokabular, begynnende problemløsning (komme frem til løsninger), bevisstgjøring av følelser og begynnende vennskaps- og språkferdigheter. Det er de eldste barna på barnehagen som deltar på dinosaurskolen.

Hovedfokuset med De utrolige årene er å skape gode realsjoner mellom barn og voksne, og mellom barna.  Vi jobber med å være proaktive voksne, dvs å være i forkant, for å motivirke episoder og negativ adferd. det gjør vi ved å være i samspill med barna, ha forutsigbare rutiner og ha gode overganger fra en aktivitet til en annen.