De Utrolige årene og Dinosaurskolen

"De utrolige årene" (DUÅ) er en arbeidsmetode vi har tilpasset våre verdier og som vi jobber etter.

På barnehagen er vi tre pedagoger som er sertifiserte gruppeledere for Dinosaurskolen i samarbeid med "De Utrolige Årene" ved universitetet i Tromsø. Det er de eldste barna på barnehagen som deltar på Dinosaurskolen.

Dinosaurskolen er en del av Carolyn Webster Stratton sitt program som fokuserer på å utvikle følelsesvokabularet gjennom å bli kjent med og bli bevisst egne og andres følelser, og hvordan vi kan bruke ord for å utrykke følelser. Barna får muligheter til å erfare og øve seg på problemløsning i hverdagen ved at voksne støtter, veileder, oppmuntrer og anerkjenner barnas meninger, tanker og forsøk på å finne løsninger. Personalet er tilstede i lek, samtaler, aktiviteter, og legger tilrette for at barna får gode erfaringer i å skape trygge og positive relasjoner, hvor venneferdigheter som blant annet å lytte til hverandre, dele, spørre, vente på tur og samarbeide er viktig. Gjenom å delta på Dinosaurskolen og ved at voksne er bevisst sin rolle i hverdagen, får barna utviklet sine språkferdigheter.

De fleste av våre ansatte har gjennomført et 6 dagers kurs i DUÅ, som fokuserer på å skape gode realsjoner mellom barn - voksne og mellom barna.  Vi jobber med å være i forkant for å skape forutsigbarhet, forebygge uro og negativ adferd. Det gjør vi ved å være i samspill med barna, ha forutsigbare rutiner og ha gode overganger fra en aktivitet til en annen.