Foreldreveiledning

ICDP (International Child Development Program): 3 ansatte er sertifiserte i foreldreveiledningsprogrammet.

I løpet av barnehageåret (august - juli) tilbys ICDP foreldreveiledningen her på barnehagen. Veiledningen foregår over 8 ettermiddager ca 1 ½ time hver gang.

Målsettingen er å fremme en positiv oppfatning av – og holdning til barnet. Fremme omsorgsgiverens oppfatning av seg selv som kompetent og mestrende. Påvirke omsorgsgiverens forståelse av hvor viktig samhandling mellom omsorgsgiver og barnet er for barnets utvikling.