Vedtekter og Kontrakt for Stavsetmyra barnehage

Disse linkene fører deg til vedtekter og kontrakt. Når dere får tilbud om barnehageplass og takker JA, må dere: Lese vedtektene. Fylle ut kontrakten, signer og send til Stavsetmyra barnehage.