Pedagogisk dokumentasjon

I barnehagen dokumenterer vi ved å ta bilder, filme, observere, tekstskapning, praksisfortellinger og samtaler med foreldre. Dokumentasjon blir synliggjort på lukket område på hjemmesiden vår gjennom bilder, tekst og ukeplaner, der tema og aktiviteter for hver uke legges ut. Prosjekt/tema som barna jobber med på barnehagen blir synliggjort på avdelingene. Slik kan foreldre/foresatte få et innblikk i barnas hverdag.

For ansatte handler dette om å løfte fram bilder og tekst for å skape dialog og refleksjon i personalgruppa og i barnegruppa. Vi ønsker at dette skal få fram ulike oppfatninger, og åpne for en større bevissthet og utvikling av praksisen vår.