Pedagogisk dokumentasjon

I barnehagen dokumenterer vi ved å ta bilder, film, observere, samtaler med barna, tekstskapning, praksisfortellinger og samtaler med foreldre.

Dokumentasjon blir synliggjort på vårt lukkede område på hjemmesiden vår, gjennom bilder, tekst og ukeplaner der tema og aktiviteter for hver uke legges ut.

Prosjekt/tema som barna jobber med på barnehagen blir synliggjort på avdelingene.

På avdelingene er det en egen skjerm i garderoben som brukes daglig for å vise bilder fra dagen i dag. Bildene legges ut på slutten av dagen.

Handlingsplan for hvordan vi evaluerer og vurderer arbeidet vårt finnes på barnehagens hjemmeside under hovedtekst - ÅRSPLAN.

For oss handler dette om å løfte fram bilder og tekst for å skape dialog og refleksjon i personalgruppa og i barnegruppa. Vi ønsker at dette skal få fram ulike oppfatninger, og åpne for en større bevissthet og utvikling av praksisen vår.