Avdelingene våre

Vi har fire avdelinger ved Stavsetmyra barnehage; Kreklingen, Røsslyngen, Blåbærlia og Myrulla.

Kreklingen og Røsslyngen er våre to små-barnsavdelinger for barn i alderen 1-3 år. 

Blåbærlia og Myrulla er stor-barns avdelinger og har barn i alderen 3-6 år.

På avdelingene våre møter barna et rikt utvalg av leker som innbyr til allsidig lek og utfoldelse. Barna kan bygge, konstruere, gå inn i rollelek, drive med formingsaktiviteter, lese bøker, spille spill og være i fysisk aktivitet. Vi tilbyr barna variert utstyr til å drive med sanse-motorisk lek, matematikk, drama og kunstnerisk utfoldelse. 

Uteområdet vårt er felles for alle barna. Der har vi blant annet disser, sandkasser, tipi, kiosk, rutsjebaner, byggeklosser til å lafte hus, bru, bålplas, bålhytte, drivhus og en liten skog. Utearealet er designet for å gi varierte og mangfoldige lekeområder som inviterer til aktiviteter, lek, kreativitet og fysisk utfoldelse.