Avdelingene våre

Vi har fire avdelinger ved Stavsetmyra barnehage. Kreklingen, Røsslyngen, Blåbærlia og Myrulla. .

Vi jobber for tiden med en omorganisering av barnehgruppene ved barnehagen.

Fra høsten 2021 vil Kreklingen og Røsslyngen være småbarnsavdelinger for barn i alderen 1 - 2 år. 

Blåbærlia og Myrulla vil fortsatt være stor-barns avdelingene vår og ha barn i alderen 2-5 år.

På avdelingene våre møter barna et rikt utvalg av leker som innbyr til allsidig lek og utfoldelse. Barna kan bygge, konstruere, gå inn i rollelek, drive med formingsaktiviteter, lese bøker, spille spill og være i fysisk aktivitet ute og inne. Vi tilbyr barna variert utstyr til å drive med sanse-motorisk lek, matematikk, drama og kunstnerisk utfoldelse. 

Vi fokuserer på barnet og barnets medbestemmelse i hverdagen. Lek og vennskap står derfor i sentrum. Barnet kan selv gå mellom avdelingene og leke der de måtte ønske. Samtidig skal barnet møte utfordringer og spennende inntrykk for videre lek og utvikling sammmen med voksne.