Dagsrytmen

Dagsrytmen er i utgangspunktet en fast ramme som gir trygghet og forutsigbarhet for barna. Samtidig ønsker vi en fleksibilitet hvor den kan avvikes f.eks på turer og lignende.

Grunnet Covid-19 har barnehagen nå en annen dagsrytme. Barna spiser frokost ute eller på sin avdeling. Foreldre får komme inn i garderoben, maks 2 av gangen.

07.15 - 09.00 Frokost.
Alle barna kler av seg i sine garderober.
Foreldre følger barna inn på kjøkkenet hvor det er felles
frokost for alle barna. Barna har med egen matpakke.

09.00-11.30 Prosjekttid/samlingsstund/turer
Prosjekttid på barnehagen. Barn og voksen
jobber med ulike prosjekt enten på tur,
eller på barnehagen.

11.30 Lunsj - smøremåltid/varm lunsj
Lek/turer/prosjekt/hviling
Etter lunsj hviler de barna som har behov for det,
og de andre barna er i lek eller jobber i prosjekt.

14.30 Fruktmåltid ute eller inn.

16.15 Rydding sammen med barna.

16.30 Barnehagen er stengt.