Vår visjon

Sammen skaper vi muligheter.

Stavsetmyra barnehage har en visjon om at "Sammen skaper vi muligheter". 

Visjonen skal alltid skal prege arbeidsmåten og hverdagen vår.