Dette er oss

Vi er en privat barnehage som eies og drives av andelslaget Stavsetmyra Barnehage SA. Barnehagen åpnet 29.februar 2000. Barnehagen består av fire avdelinger, en småbarnsavdeling for 0-3 år og 3 storbarns avdelinger for 3-6 år. Fra august 2018 blir den ene storbarns avdelingen endret til søskengruppe for alderen 2-6 år. Barnehagen ligger i gangavstand til Bymarka. Vi har ansatt egen kjøkkenassistent og utepedagog.

Hos oss har leken en framtredende plass. Det å delta i lek og få venner er grunnlaget for barnas trivsel og mestring i barnehagen. Vi er opptatt av å legge til rette for variert lek både inne og ute.
Vårt hovedfokus er å bygge positive relasjoner til barna. Vi er opptatt av å finne barnas styrker - hva han/hun er flink til.

I det daglige har vi fokus på å gi barna positiv oppmerksomhet,oppmuntring og ros. Webster Stratton er en arbeidsmetode vi jobber etter for å nå dette målet.

Vår hovedmålsetting er at barna skal ha medbestemmelse i egen hverdag. Ved å jobbe med ulike prosjekt/tema får barna mulighet til å gjøre egne valg og påvirke hva de har lyst til å gjøre i løpet av dagen. Dette ved at de kan velge aktivitet, hvor de vil leke og hvem de vil leke sammen med, uavhengig av hvilken avdeling de går på.


På kjøkkenet jobber vår kokk som legger tilrette for et sunt og variert kosthold. I løpet av uken serveres det hjemmebakt brød og rundstykker, havregrøt, suppe og et fiskemåltid.

Vårt fokusområde i 2018 - 2019 er: 

Implementering av ny rammeplan - Vi skal drøfte de ulike momentene i den nye rammeplanen, for så å endre deler av innholdet i Årsplanen vår for 2019-2020.

Grønt flagg - Fokus på kildesortering, sørge for at naturen rundt oss er fri for søppel, videreutvikle  kjøkkenhagene, fokus på gjenbruk og mindre bruk av plast.

Tilbygg - I løpet av 2019 vil vi starte opp byggingen av det nye tilbygget til barnehagen. Det blir et bygg i to etasjer. I første etasje blir det et verksted for varierte aktiviter for barna. I andre etasje blir det arbeidsrom for ansatte.

Personalgruppa innehar høy kompetanse, og vi legger stor vekt på fagområdene i rammeplanen i det daglige. Vi har kompetanse innen Marte Meo kollegaveiledning, ICDP foreldreveiledning, og de fleste har et 6 dagers kurs innen Webster-Stratton sitt opplæringsprogram.

Målsettingen for personalgruppa er økt glede ved å jobbe mer med det vi har interesse for eller kompetanse på.