Å begynne i barnehage

Den første dagen i barnehagen ønsker vi at en av barnets foresatte er sammen med barnet på barnehagen.

Når dere kommer til barnehagen vil dere bli møtt av barnets kontaktperson.
Kontaktpersonen er en av de voksne på avdelingen, som har ansvaret for å ta seg av det nye barnet og dere foreldre.

Den første dagen ønsker vi å bli kjent med dere som foreldre, og få nødvendig informasjon om barnet fra dere som kjenner det best.

Tilvenning
For mange er barnehagen en ny opplevelse, og da er det viktig at de første dagene ikke blir så lange. Rådfør dere med personalet og gjør avtaler om tilvenning.

Alle barn er forskjellige og noen trenger en lengre tilvenningsperiode enn andre. Alt avhenger av barnets personlighet og erfaringer. Videre er personalets evne til å knytte bånd, samt foreldrenes evne til å kunne gi slipp viktig.

Hjemme er det viktig at dere foreldre forbereder barnet på at dere ikke skal være sammen med det på barnehagen.