Å begynne i barnehage

Vi ønsker å skape en god og trygg oppstart for barna, hvor vi har lagt til rette for en tilvenning i tre deler: Alle nye foreldre blir invitert til felles "Informasjonsmøte for nye foreldre" i mai/juni. Førsteganssamtale med pedagogisk leder i juni. Barnet og en forelder blir invitert på besøk i barnehagens åpningstid i løpet av mai eller juni sammen med de andre nye barna på den aktuelle avdelinga.

Alle barn er forskjellige og noen trenger en lengre tilvenningsperiode enn andre.

Når ett- og to-åringen starter på Kreklingen eller Røsslyngen er de avhenig av å etablere nye bånd til en trygg og stabil voksenperson. Vi forventer at foreldrene setter av minst 5 dager sammen med barnet i barnehagen, hvor vi ønsker at foreldrene tar ansvar for barnet i alle hverdagslige rutiner de første dagene. Etterhvert kan foreldrene i samarbeid med personale "overføre" barnet til personale. Den 4 og 5 dagen kan mor eller far i samarbeid med personale, forlate barnet i kortere perioder.

De fleste 3-5 åringer som skal starte på Blåbærlia og Myrulla har gått i barnehagen før og har noe "kunnskap" om det å gå i barnehage. Men  likevel trenger barnet tid til å bli kjent med nye lukter, lyder, rutiner, andre barn og voksne. Personalet trenger også tid til å bli kjent med barna, tid til å skape gode relasjoner og trygge rammer. Vi forventer at foreldrene setter av minst 3 dager i barnehagen sammen med barnet. De kan avtale med personalet på avdelinga når de kan begynne å forlate barnet i korte perioder.

Når dere kommer til barnehagen vil dere bli møtt av barnets kontaktperson. Kontaktpersonen er en av de voksne på avdelingen, som har ansvaret for å ta seg av det nye barnet og dere foreldre.

Alle barn er forskjellige og noen trenger en lengre tilvenningsperiode enn andre. Alt avhenger av barnets personlighet og erfaringer. Videre er personalets evne til å knytte bånd, samt foreldrenes evne til å kunne gi slipp viktig.