Psykososialt miljø

Et godt psykososialt miljø i barnehagen er viktig i det helsefremmende og forebyggende arbeidet for barn.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og bidra til trivsel og glede i lek og læring. Den skal være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Personalet bør være oppmerksomme på egne holdninger og atferd, både i forhold til oppførsel som kan virke krenkende og ved bruk av makt og tvang.

Barnehagen har daglig fokus på barns trivsel ved Stavsetmyra barnehage.

Våre rutiner sier at vi skal involvere foreldrene så snart som mulig hvis vi mistenker at barnet ikke trives i barnehagen. Dere som foreldre må også involvere barnehagen hvis deres barn gir uttrykk for misnøye, slik at man tidlig kan være i dialog om hva som er utfordringen.

Trondheim kommune har utarbeidet er strategidokument - STEIN, SAKS, PAPIR, som har fokus på å bygge sterke barnefellesskap.

steinsakspapir_strategidokument_02.07.2018 (1)