Kundeløfte

Vi skal bidra til at hvert enkelt barn får mulighet til å vokse og utvikle seg på ulike arenaer: sosialt, motorisk, språklig, praktisk og kunnskapsmessig

Vi skal skape et kreativt miljø på barnas premisser.

Vi skal ivareta og løfte barnas eventyrlyst, fantasi og kreativitet gjennom varierte aktiviteter.

Vi skal gi barna medbestemmelse og valgmuligheter i alle spørsmål i hverdagen.

Vi skal alltid være tilgjengelige voksne som har tid til barna.

Vi skal gi foreldrene jevnlig tilbakemelding om barnet og dets utvikling.

Vi skal skape trygghet, trivsel og tillhørighet for alle.