Kundeløfte

Vi skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for og bidra til at hvert enkelt barn trives og får muligheter til utvikle seg språklig, sosialt, motorisk, samt støtte og motivere barna til å være selvstendig.

Av oss kan dere forvente:

Ansatte som er sammen med barna og hjelper dem å finne lekekammerater.

Ansatte som tar tak i barnas interesser i leker og hjelper dem å finne nye impulser.

Ansatte som jobber med å skape trygghet, tillit og tilhørighet hos hvert enkelt barn, og som er bevisst sin sin egen rolle i kommunikasjon med barn.

Ansatte som møter barn og foreldre om morgenen, og som på ettermiddagen forteller hva barnet har gjort i løpet av dagen.

Ansatte som stimulerer til et aktivt læringsmiljø inne, ute og på tur.

Ansatte som har fokus på å skape ro rundt måltidene; lære barna gode bordvaner, sosial kompetanse, selvstendighet og mestring.

Hos oss skal dere rett og seltt finne ansatte som er positive og imøtekommende.