Planleggingsdager 2021 - 2022

Samarbeidsutvalget vedtok på møtet 08.04.21 følgene planleggingsdager:

2021: 13.08.21 - 14.10.21 - 15.10.21

2022: 28.01.22 - 24.06.22